logo
Quran

.110.
ən-Nəsr (Kömək) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!
  1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;


  2. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman


  3. Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!
Geri qayıt
Ana sehife
Onlayn: 4
Host: 209 | Hit: 315